Доверенность физлица может быть заверена судом

Корисна Інформація Без коментарiв

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел разъяснил положения ст. 42 ГПК.

Письмом № 611-1104/0/4-11 Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел разъяснил судам, что часть 2 ст. 42 ГПК относит суд к субъектам, которые могут заверить доверенность физлица своим решением. Согласно документу, в случае заявления физлицом — доверителем ходатайства о заверении судом доверенности на ведение дела, рассматриваемого в порядке гражданского судопроизводства, суд может определением заверить такую доверенность.

Так, в случае удовлетворения заявленного ходатайства о заверении доверенности на ведение дела, рассматриваемого в порядке гражданского судопроизводства, суд без выхода в совещательную комнату выносит определение, которое заносится секретарем судебного заседания в журнал судебного заседания, а сама доверенность или заверенная подписью судьи ее копия приобщается к делу.

Доверенность заверяется только для рассмотрения конкретного дела, то есть не может быть заверена доверенность, которая предусматривает не связанные с рассмотрением этого дела полномочия.

Определение об удостоверении такой доверенности обжалованию не подлежит.

Полный текст письма ВССУ № 611-1104/0/4-11

ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ
ЛИСТ

від 08.09.2011 р. № 611-1104/0/4-11

Головам апеляційних судів областей, Автономної Республіки
Крим, міст Києва та Севастополя

У зв’язку зі зверненнями громадян та з метою забезпечення правильного й однакового застосування положень частини другої статті 42 ЦПК України Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ України повідомляє таке.

Відповідно до частини другої статті 42 ЦПК України довіреність фізичної особи повинна бути посвідчена нотаріально або посадовою особою організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на службі, стаціонарному лікуванні чи за рішенням суду, або за місцем його проживання.

За змістом наведеної норми права законодавець відніс суд до суб’єктів, що можуть посвідчити довіреність фізичної особи своїм рішенням.

При застосуванні цієї норми права судом слід звернути увагу на наступне.

Відповідно до частини першої статті 208 ЦПК України судові рішення викладаються у двох формах: 1) ухвали; 2) рішення.

Частиною другою статті 208 ЦПК України визначено, що питання, пов’язані з рухом справи в суді першої інстанції, клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення або закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду, а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом, вирішуються судом шляхом постановлення ухвал.

Частинами четвертою, п’ятою, шостою статті 209 ЦПК України передбачено, що ухвали суду, які оформлюються окремим процесуальним документом, постановляються в нарадчій кімнаті, інші ухвали суд може постановити, не виходячи до нарадчої кімнати. Ухвали суду, постановлені окремим процесуальним документом, підписуються суддею (суддями) і приєднуються до справи. Ухвали, постановлені судом, не виходячи до нарадчої кімнати, заносяться до журналу судового засідання. Ухвали, постановлені в судовому засіданні, оголошуються негайно після їх постановлення.

Відповідно до частини другої статті 210 ЦПК України ухвала, яка постановляється судом не виходячи до нарадчої кімнати, повинна містити відомості, визначені пунктами 3, 4 частини першої цієї статті, а саме мотивувальну частину із зазначенням мотивів, з яких суд дійшов висновків, і закону, яким керувався суд, постановляючи ухвалу та резолютивної частини із зазначенням: висновку суду; строку і порядку набрання ухвалою законної сили та її оскарження.

Таким чином, ураховуючи вищенаведене, у разі заявлення клопотання фізичною особою — довірителем клопотання про посвідчення судом довіреності на ведення справи, що розглядається в порядку цивільного судочинства, суд може ухвалою посвідчити таку довіреність.

Так, у разі задоволення заявленого клопотання щодо посвідчення довіреності на ведення справи, що розглядається в порядку цивільного судочинства, суд без виходу до нарадчої кімнати постановляє ухвалу, яка заноситься секретарем судового засідання до журналу судового засідання, а сама довіреність або засвідчена підписом судді копія з неї приєднується до справи.

Довіреність посвідчується лише для розгляду конкретної справи, тобто не може бути посвідчено довіреність, яка передбачає не пов’язані з розглядом цієї справи повноваження.

Ухвала про посвідчення такої довіреності оскарженню не підлягає.

Прошу довести даний лист до відома суддів місцевих судів для врахування при здійсненні правосуддя.

Заступник Голови М. П. Пшонка

По материалам  Юрлига

 

 

 

 

Поділитися записом:

Вам також може сподобатись...

Comments:

Події