Зміна відсоткової ставки робить кредитний договір недійсним!

Корисна Інформація Без коментарiв

Верховний Суд України визнав можливість визнавати недійсними договори про надання споживчого кредиту, якщо в них передбачено зміну відсоткової ставки. Відповідне рішення опубліковано на офіційному сайті ВСУ.

ВСУ зробив висновок, згідно з яким за положеннями ч. 5 ст. 11, ст. 18 закону України “Про захист прав споживачів” до договорів із споживачами про надання споживчого кредиту застосовуються положення, згідно з якими передбачаються зміни в будь-яких витратах за договором, крім відсоткової ставки.

Верховний Суд України на засіданні Судової палати у цивільних справах 12 вересня 2012 року розглянув справу № 3-80 цс 12, предметом якої був спір про визнання частково недійсним кредитного договору у зв’язку з тим, що деякі його пункти є несправедливими й такими, що не відповідають вимогам ст.ст. 11, 18 Закону України «Про захист прав споживачів», ст. 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», оскільки плата за обслуговування кредиту є змінною величиною, яка розраховується за формулою.

 
При розгляді цієї справи Верховний Суд України зробив правовий висновок, згідно з яким за положеннями ч. 5 ст. 11, ст. 18 Закону України «Про захист прав споживачів» до договорів із споживачами про надання споживчого кредиту застосовуються положення цього Закону про несправедливі умови в договорах, зокрема положення, згідно з якими передбачаються зміни в будь-яких витратах за договором, крім відсоткової ставки. Продавець (виконавець, виробник) не повинен включати у договори із споживачем умови, які є несправедливими. Умови договору є несправедливими, якщо всупереч принципу добросовісності його наслідком є істотний дисбаланс договірних прав та обов’язків на шкоду споживача. Якщо положення договору визнано несправедливим, включаючи ціну договору, таке положення може бути змінено або визнано недійсним. Положення, що було визнане недійсним, вважається таким з моменту укладення договору

Аналіз указаних норм дав підстави для висновку, що несправедливими є положення договору про споживчий кредит, які містять умови про зміни у витратах, зокрема, за обслуговування кредиту та за дострокове погашення кредиту, якщо вони визначені формулою зі змінними величинами, і це є підставою для визнання таких положень недійсними.

Оскільки за умовами спірного кредитного договору плата за обслуговування кредиту та за дострокове погашення кредиту не є конкретною сумою, а формулою зі змінними величинами, така умова суперечить як ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів», так і затвердженому сторонами графіку платежів, за яким боржник повинен сплачувати щомісяця фіксовану суму, де розмір щомісячної плати за обслуговування кредиту на весь період дії договору дорівнює нулю.

Юристи 

 

Поділитися записом:

Вам також може сподобатись...

Comments:

Події