Загальні положення організації

Головна сторінка Без коментарiв

(скорочено)

Полтавська обласна громадська організація “Право на захист” є самостійною, незалежною, правозахисною громадською організацією, яка об`єднує громадян України, іноземців та осіб без громадянства на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань, передбачених Статутом.

Полтавська обласна громадська організація “Право на захист” створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України “Про об`єднання громадян” іншими чинним законодавчими актами України та Статутом Організації.

Організація є юридичною особою. Організація набуває статус юридичної особи з дня її реєстрації, яка відбувається в порядку, встановленому чинним законодавством України”

Організація може засновувати та вступати в інші громадські об`єднання, в тому числі міжнародні або укладати з ними угоди про співробітництво та взаємодопомогу.

Скорочена назва: ПОГО “Право на захист”
Мета та завдання діяльності організації
(скорочено)

Основною метою діяльності Організації є сприяння державі в захисті законних прав та інтересів своїх членів у різноманітних сферах суспільного життя, задоволення та захист творчих, соціальних, правових та інших інтересів своїх членів.

Сприяння державі в боротьбі з корупцією, реформування українського законодавства та його гармонізації із законодавством Європейського Союзу, в тому числі з прав людини, дитини та засуджених.

Підвищення рівня правового захисту населення, та надання безкоштовнвої правової допомоги своїм членам.

Підвищення авторитету громадських організацій в українському суспільстві, всебічна боротьба з правовим нігілізмом.

Захист законних інтересів членів Організації.

Організація для досягнення своїх завдань здійснює у встановленому Законом порядку:

Сприяння державі в дотриманні громадянами України норм Конституції України та інших загальнодержавних та локальних актів чинного законодавства України.

Вивчення ефективності дії правових актів і внесення пропозицій щодо вдосконалення законодавства.

Сприяти у здійсненні громадської правової експертизи законопроектів та нормативно-правових актів.

Представляти і захищати права та законні інтереси членів Організаціїї в судах всіх інстанцій, державних та контролюючих органах, підприємствах установах організаціях.

Одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своіх статутних завдань.

Організаційно та іншим чином підтримувати громадські організації (об`єднання), надавати допомогу в їх створенні.

Сприяти відновленню прав членів організації організації в разі їх порушення.

Проведення роз`яснювальних заходів щодо шкідливості та негативного впливу на здоров`я Української нації таких явищ як алкоголізм та наркоманія.

Сприяння у наданні необхідної допомоги знедоленим верствам населення.

Сприяння державі та органам місцевого самоврядування в боротьбі з корупцією, проведенню роз`яснювальної роботи з населенням, звернення в правоохороні органи з заявами про проведення перевірок в випадку наявності підстав.
Членство в Організації
(скорочено)

Членство в Організації є добровільним.

Членство в Організації може бути колективним або індивідуальним.

Членом Організації може бути особа, яка висловила бажання бути членом Організації та в установленому Статутом Організації порядку прийнята до складу членів Організації.

Поділитися записом:

Вам також може сподобатись...

Comments:

Події